Banner 1400 Barcom
DiSEqC 2v Hi Iso Best

2-vägs

DiSEqC 2 hi-iso  art 500593

För Twin-LNB, MF-nät mm.
Version 2.0

4-vägs

DiSEqC 2 hi-iso  art 500595

För Twin-LNB, MF-nät mm.
Version 2.0

DiSEqC 4v Hi Iso Best

10-vägs

DiSEqC 10 hi-iso prog  art 500597

Version 1.1, 1.2 och 2.1
Programmerbar

DiSEqC 10V Multi Prog Best
DiSEqC 8v TeleDis

8-vägs

DiSEqC 8+Terrest  art 500598

Version 1.1 och 2.1
Förstärkning SAT 12dB

DiSEqC-switchar

Upp08

© BARCOM AB 2016