Banner 1400 Barcom

Dubbla Twin LNB och Terrest signal i en koax!

Multi Band Converter 2xTwin Multi Band Converter 2xTwin IL

Multibandkonverter 2xTwin  art 500727

Switch

Frekvensområde Sat

950-2150 MHz

Frekvensområde Ter

5-862 MHz

Dämpning Sat

-8 dB

Dämpning Ter

-4 dB

 

 

Konverter

Frekvensområde in 1

5-2150 MHz

Frekvensområde in 2

950-2150 MHz

Frekvensområde ut

5-3550 MHz

Dämpning Sat

-4 dB

Dämpning Ter

-1 dB

Förstärkning konv. Sat

7 dB

Max ingångsnivå

78 dBµV

 

 

De-konverter

Frekvensområde in

5-3550 MHz

Frekvensområde ut

5-2150 MHz

Dämpning Sat

-4 dB

Dämpning Ter

-1 dB

Förstärkning konv. Sat

5 dB

Nätdel

230 V / 20 V 1,0 A

Stacker

Multibandkonverter 2xTwin

Två Twin LNB och terrest signal i samma kabel. Det perfekta sättet
att uppgradera ett befintligt 1-kabel system för en PVR mottagare.
LNB-signalen konverteras för att kunna transporteras i en gemensam
koaxialkabel och konverteras tillbaka i anslutning till mottagaren.
Terrest signal får man ut via TV/Sat uttag eller combiner.
Multibandkonverter 2xTwin består av tre enheter...
Switch 9920 - 4 satellitingångar, 1 terrest ingång och 2 utgångar.
Konverter 9640 - 2 ingångar och 1 utgång.
De-konverter 9640 - 1 ingångar och 2 utgångar. Med separat nätdel.

Multi Band Converter

Multibandkonverter  art 500726

Konverter

Frekvensområde in 1

5-2150 MHz

Frekvensområde in 2

950-2150 MHz

Frekvensområde ut

5-3550 MHz

Dämpning Sat

-4 dB

Förstärkning konv. Sat

7 dB

Max ingångsnivå

78 dBµV

 

 

De-konverter

Frekvensområde in

5-3550 MHz

Frekvensområde ut

5-2150 MHz

Dämpning Sat

-4 dB

Förstärkning konv. Sat

5 dB

Nätdel

230 V / 20 V 1,0 A

Multi Band Converter IL

Multibandkonverter

Med Multibandkonverter kan man distribuera signalen från två singel-
LNB eller ett Twin LNB i en kabel, t ex för att uppgradera ett befintligt
1-kabel system för en PVR mottagare.
LNB-signalen konverteras för att kunna transporteras i en gemensam
koaxialkabel och konverteras tillbaka i anslutning till mottagaren.
Styrsignaler (13/18V, 22 kHz) fungerar precis som vanligt.
Multibandkonverter består av två enheter...
Konverter 9640 - 2 ingångar och 1 utgång.
De-konverter 9640 - 1 ingångar och 2 utgångar. Med separat nätdel.

Stacker De-Stacker ex

Stacker De-Stacker  art 500728

Stacker (konverter)

Frekvensområde in 1

950-2150 MHz

Frekvensområde in 2

47-2150 MHz

Frekvensområde ut

47-3850 MHz

Dämpning LNB 1 / 2

0 / -2 dB

Förstärkning konv. Sat

7 dB

Min ingångsnivå

68 dBµV

Max ingångsnivå

95 dBµV

De-konverter

Frekvensområde in

47-3850 MHz

Frekvensområde ut 1

950-2150 MHz

Frekvensområde ut 2

47-2150 MHz

Dämpning LNB 1 / 2

0 / -2 dB

Nätdel

230 V / 20 V 1,2 A

Stacker De-Stacker

Stacker De-Stacker

Med Stacker De-Stacker kan man distribuera signalen från två singel-
LNB eller ett Twin LNB i en kabel, t ex för att uppgradera ett befintligt
1-kabel system för en PVR mottagare.
LNB-signalen konverteras för att kunna transporteras i en gemensam
koaxialkabel och konverteras tillbaka i anslutning till mottagaren.
Styrsignaler (13/18V, 22 kHz) fungerar precis som vanligt.
Stacker har 2 ingångar och 1 utgång:
De-Stacker har 1 ingång och 2 utgångar.
Separat nätdel (till De-Stacker).

Upp08

© BARCOM AB 2016