Banner 1400 Barcom
Fracarro Home Fibre

Fiber Sändare
OPT-TX-DT  art 511210

Frekvensområde

Sat 950-2150 MHz
Terr 87-862 MHz

Ingångsnivå

Sat 70-95 dBµV
Terr 70-95 dBµV

Optisk utgång

(SC/APC) 1310 nm, 7 dBm

RF-ingångar

(F) 4 Sat + 1 Terr

RF-utgångar

(F) 4 Sat + 1 Terr + 2 Test

Strömförsörjning

230 V

Produktblad Optisk Fiber SAT+DTT

Fiber Mottagare
OPT-RX-DT-Quad  art 511213

Utnivå (vid 21 dB
optisk dämpning)

Sat 80 dBµV
Terr 77 dBµV

Optisk ingång

(SC/APC) 1310 nm

RF-utgångar

(F) 4 Universal Sat/Terr

Strömförsörjning

230 V

Fiber optiskt system för Satellit och DTT

Fraccaro´s fiber optiska system är enkelt att installera - man använder
ett traditionellt quattro LNB och de ingående komponenterna är
förkontakterade. En fördel är att man kan optimera systemet genom
val av ett högklassigt LNB som t ex SMW Quattro / Quattro-PLL.

Sändaren (OPT-TX-DT) kombinerar satellitsignalen med terrest signal
(87-862 MHz). Den har automatisk nivåjustering (AGC) och det går att
kaskadera upp till 7 enheter. Varje sändare klarar upp till 128 MF-uttag
via det optiska nätverket.
Mottagaren finns som Quad (OPT-RX-DT-Quad) för direkt anslutning
till 4 satellitmottagare och som Quattro (OPT-RX-DT-Quattro) för
anslutning till MF-switch samt som TV (OPT-RX-TV) om man bara har
behov av att skicka terrest signal via fiber.

Den optiska fibern har en unik “MINI” kontakt, endast 3mm i diameter,
för att förenkla kabeldragningen. Fibern finns i längder från 3 till 100m.
Används tillsammans med en SC/APC-MINI adapter för anslutning till
sändare och mottagare.

Ett Passivt Optiskt Nätverk kan byggas med anpassade splittar,
avtappare och dämpsatser för att få rätt nivå.

Den optiska dämpningen är försumbara 0,3dB/km.

Fiber Mottagare
OPT-RX-DT-Quattro  art 511214

Utnivå (vid 21 dB
optisk dämpning)

Sat 88 dBµV
Terr 82 dBµV

Optisk ingång

(SC/APC) 1310 nm

RF-utgångar

(F) 4 Sat (VL-HL-VH-HH)
+ 1 Terr

Strömförsörjning

230 V

Fiber Mottagare
OPT-RX-DT-TV  art 511215

Utnivå (vid 21 dB
optisk dämpning)

Terr 82 dBµV

Optisk ingång

(SC/APC) 1310 nm

RF-utgångar

(F) 1 Terr

Strömförsörjning

230 V

OPT-Fibre Mini

“MINI” kontakt

Fiber Splitter (MINI kontakt)
VOV 2
, 2-vägs 3,9dB  art 511221
VOV 4
, 4-vägs 7,8dB  art 511222

Optisk transmitter OPT-TX-DT

Fiber Tapp (MINI kontakt)
VOT 7/3
, 1-vägs 2,1/6,4dB  art 511223
VOT 8/2
, 1-vägs 1,5/8,5dB  art 511224
VOT 9/1
, 1-vägs 0,8/12,7dB  art 511225
VOT 1/2
, 4-vägs 3,8/11,4dB  art 511226
VOT 2/3
, 4-vägs 3,1/13,7dB  art 511227
VOT 3/4
, 4-vägs 2,5/15,0dB  art 511228

Optisk receiver OPT-RX-DT-Quattro

Optisk Fiber (MINI kontakt)
PR003
, 3m  art 511231
PR005
, 5m  art 511232
PR010
, 10m  art 511233
PR025
, 25m  art 511234
PR050
, 50m  art 511235
PR075
, 75m  art 511236
PR100
, 100m  art 511237

OPT-TX-DT

Optisk receiver OPT-RX-DT-Quad

OPT-RX-DT-Quattro

Dämpsats (MINI kontakt)
OPTATT3DB
, 3dB  art 511245
OPTATT7DB
, 7dB  art 511246
OPTATT14DB
, 14dB  art 511247

Optisk receiver OPT-RX-DT-TV

OPT-RX-DT-Quad

Fiber Adapter
Pull Conn
 art 511241
MINI-MINI skarv
 art 511242
PR ADAPT (SC/APC-MINI)  art 511243

Optisk splitter VOV4

OPT-RX-DT-TV

VOT/VOV

Upp25

© BARCOM AB 2016