Banner 1400 Barcom
FP6i

Modell

FP5i
art 500110

FP6i
art 500106

FP6
art 500105

Frekvensområde

950-2400 MHz

450-2400 MHz

5-2400 MHz

Förstärkn. TER

16 dB

16 dB

16 dB

Förstärkn. SAT

16 dB

20 dB

20 dB

Linjeförstärkare

Linjeförstärkare som kopplas in mellan LNB och
satellitmottagare.
Spänningsmatning från mottagaren. F-anslutning.

Upp08

© BARCOM AB 2016