Banner 1400 Barcom
Kvalitetskoax från Cavel
SAT2-250
SAT1-250

Kvalitetskoax från Cavel

CW41SOHW ZH 100m  art 363642

Dimension

0,41/1,9/3,6

Längd

100 m

Dämpn. 50 Mhz

8,2 dB

Dämpn.200 MHz

20,9 dB

Dämpn.470 MHz

32,5 dB

Dämpn.862 MHz

44,3 dB

Dämpn.1750 MHz

64,2 dB

Produktblad

Kontakter
F twist on  art 363623
F crimp  art 363633

Cavel MINI15ZH

Koaxialkabel Cavel CW41SOHW ZH

Halogenfri, UV-beständig koaxialkabel, 0,41/1,9/3,6 mm.
Innerledare av koppar/stål.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Vit mantel. Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

SAT4H 100m  art 363650

Dimension

0,8/3,5/5,0

Längd

100 m

Dämpn. 50 Mhz

5,9 dB

Dämpn.200 MHz

11,2 dB

Dämpn.470 MHz

17,4 dB

Dämpn.862 MHz

23,8 dB

Dämpn.1750 MHz

34,5 dB

Produktblad

Kontakter
F twist on  art 363615
F crimp  art 363636
F compression  art 363646

Cavel SAT4H

Koaxialkabel Cavel SAT4H

Koaxialkabel med mantel av vit PVC, 0,8/3,5/5,0 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Metermärkt.

DG80 ZH 100m  art 363655
DG80 ZH 250m  art 363656

Dimension

0,8/3,5/5,0

Längd

100, 250 m

Dämpn. 50 Mhz

5,7 dB

Dämpn.200 MHz

11,0 dB

Dämpn.470 MHz

17,2 dB

Dämpn.862 MHz

23,6 dB

Dämpn.1750 MHz

34,3 dB

Produktblad

Kontakter
F twist on  art 363615
F crimp  art 363636
F compression  art 363646

Cavel DG80

Koaxialkabel Cavel DG80 ZH

Halogenfri, UV-beständig koaxialkabel, 0,8/3,5/5,0 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Vit mantel. Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

DG135OHW ZH 100m  art 363684
DG135OHW ZH 250m  art 363685

Dimension

1,13/4,8/6,7

Längd

100, 250 m

Dämpn. 50 Mhz

4,1 dB

Dämpn.200 MHz

8,0 dB

Dämpn.470 MHz

12,7 dB

Dämpn.862 MHz

17,5 dB

Dämpn.1750 MHz

25,4 dB

Produktblad

Kontakter
F twist on  art 363616
F crimp  art 363638
F compression  art 363648
F compression toolless  art 363604

Cavel DG135OHW

Koaxialkabel Cavel DG135OHW ZH

Ersättaren till Cavels klassiska SAT 2H;
Halogenfri, UV-beständig koaxialkabel, 1,13/4,8/6,7 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av aluminium.
Vit mantel. Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

DG135OHW-BF ZH 100m  art 363686
DG135OHW-BF ZH 250m  art 363687

Dimension

1,13/4,8/6,7

Längd

100, 250 m

Dämpn. 50 Mhz

4,1 dB

Dämpn.200 MHz

8,0 dB

Dämpn.470 MHz

12,7 dB

Dämpn.862 MHz

17,5 dB

Dämpn.1750 MHz

25,4 dB

Produktblad

Kontakter
F twist on  art 363616
F crimp  art 363638
F compression  art 363648
F compression toolless  art 363604

Cavel DG135OHW

Limmad Folie

Koaxialkabel Cavel DG135OHW-BF ZH

Med limmad folie, godkänd av ComHem.
Halogenfri, UV-beständig koaxialkabel, 1,13/4,8/6,7 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av aluminium.
Vit mantel. Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

Cavel SAT2S

SAT2S PE 250m  art 363666

Dimension

1,13/4,8/6,6

Längd

250 m

Dämpn. 47 MHz

4,1 dB

Dämpn.230 MHz

8,6 dB

Dämpn.470 MHz

12,6 dB

Dämpn.860 MHz

17,2 dB

Dämpn.1750 MHz

24,9 dB

Produktblad

Kontakter
F twist on  art 363616
F crimp  art 363638
F compression  art 363648

Koaxialkabel Cavel SAT2S PE

Koaxialkabel med mantel av svart PE, 1,13/4,8/6,6 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Metermärkt.

SAT1H 250m  art 363695

Dimension

1,63/7,2/10,1

Längd

250 m

Dämpn. 50 Mhz

2,9 dB

Dämpn.200 MHz

5,9 dB

Dämpn.470 MHz

8,9 dB

Dämpn.862 MHz

12,1 dB

Dämpn.1750 MHz

17,2 dB

Produktblad

Kontakter
F compression  art 363649
F Hardline FM17/73  art 363811

Cavel SAT1H

Koaxialkabel Cavel SAT1H

Koaxialkabel med mantel av vit PVC, 1,63/7,2/10,1 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

Cavel DG163ZH

DG163 ZH 250m  art 363697

Dimension

1,63/7,2/10,1

Längd

250 m

Dämpn. 50 Mhz

2,8 dB

Dämpn.200 MHz

5,6 dB

Dämpn.470 MHz

8,8 dB

Dämpn.862 MHz

12,3 dB

Dämpn.1750 MHz

17,9 dB

Produktblad

Kontakter
F compression  art 363649
F Hardline FM17/73  art 363811

Koaxialkabel Cavel DG163 ZH

Halogenfri, UV-beständig koaxialkabel, 1,63/7,2/10,1 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Grå mantel. Skärmningsdämpning klass A+.
Metermärkt.

SAT1S PE 250m  art 36391

Dimension

1,63/7,2/10,1

Längd

250 m

Dämpn. 47 MHz

2,7 dB

Dämpn.230 MHz

6,1 dB

Dämpn.470 MHz

8,8 dB

Dämpn.860 MHz

12,0 dB

Dämpn.1750 MHz

17,2 dB

Produktblad

Kontakter
F compression  art 363649
F Hardline FM17/73  art 363811

Cavel SAT1S-CATV11

Koaxialkabel Cavel SAT1S PE

Koaxialkabel med mantel av svart PE, 1,63/7,2/10,1 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av aluminium/polyester och fläta av förtent koppar.
Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

Cavel 17-73FC

17/73 FC PE 250m  art 363688

Dimension

1,63/7,2/10,1

Längd

250 m

Dämpn. 47 MHz

2,5 dB

Dämpn.230 MHz

5,7 dB

Dämpn.470 MHz

8,3 dB

Dämpn.860 MHz

11,5 dB

Dämpn.1750 MHz

17,1 dB

Produktblad

Kontakter
F compression  art 363649
F Hardline FM17/73  art 363811

Koaxialkabel Cavel 17/73 FC PE

Koaxialkabel med mantel av svart PE, 1,63/7,2/10,1 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av koppar/polyester och fläta av koppar.
Vattenavstötande tätningsskikt (FC, Floating Compound).
Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

Cavel 22-99ZH

22/99 ZH 250m  art 363699

Dimension

2,2/9,9/12,7

Längd

250 m

Dämpn. 50 Mhz

2,0 dB

Dämpn.200 MHz

4,0 dB

Dämpn.470 MHz

6,4 dB

Dämpn.862 MHz

9,1 dB

Dämpn.1750 MHz

13,3 dB

Produktblad

Kontakter
F Hardline FM22/99  art 363813

Koaxialkabel Cavel 22/99 ZH

Halogenfri, UV-beständig koaxialkabel, 2,2/9,9/12,7 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av koppar/polyester och fläta av koppar.
Grå mantel. Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

22/99 FC PE 250m  art 363689

Dimension

2,2/9,9/12,7

Längd

250 m

Dämpn. 50 Mhz

2,0 dB

Dämpn.200 MHz

4,0 dB

Dämpn.470 MHz

6,4 dB

Dämpn.862 MHz

9,1 dB

Dämpn.1750 MHz

13,3 dB

Produktblad

Kontakter
F Hardline FM22/99  art 363813

Cavel 22-99FC

Koaxialkabel Cavel 22/99 FC PE

Koaxialkabel med mantel av svart PE 2,2/9,9/12,7 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av koppar/polyester och fläta av koppar.
Vattenavstötande tätningsskikt (FC, Floating Compound).
Skärmningsdämpning klass A.
Metermärkt.

Coax3 CT33 S

Coax3 CT33 PE 500m  art 363694

Dimension

3,3/13,3/17,1

Längd

500 m

Dämpn. 50 Mhz

1,3 dB

Dämpn.200 MHz

2,7 dB

Dämpn.470 MHz

4,2 dB

Dämpn.862 MHz

6,0 dB

Dämpn.1750 MHz

8,9 dB

Produktblad

Kontakter
F Hardline FM33/135  art 363815

Koaxialkabel Coax3 CT33 FC PE

Koaxialkabel med mantel av svart PE 3,3/13,3/17,1 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av gasskummad polyethylen (PEG).
Skärm av sammansvetsad koppartub, diameter 14,1mm.
Skärmningsdämpning klass A++.
Metermärkt.

CA1900

CA 1900 100m  art 363710

Dimension

1,02/4,8/6,8

Längd

100 m

Dämpn. 47 MHz

3,5 dB

Dämpn.200 MHz

8,6 dB

Dämpn.900 MHz

19,3 dB

Dämpn.2150 MHz

32 dB

Kontakter
F twist on  art 349886
F crimp  art 500943
F compression  art 362290

Koaxialkabel Engel CA 1900

Koaxialkabel med bra kvalitet till bra pris. 1,02/4,8/6,8 mm.
Innerledare av koppar.
Dielektrikum av polyethylen.
Skärm av aluminiumfolie och fläta av förtent koppar.
Mantel av vit PVC.
Metermärkt.

Upp17

© BARCOM AB 2016