Banner 1400 Barcom
BM200+lock

Dämpning

BM 111
art 500951

BM 200
art 500953

BM 500
art 500954

BM 700
art 500955

Genomgång

slututtag

2 dB

1,1 dB

0,7 dB

Avtappning

1,5 dB

8 dB

11 dB

15 dB

Tillbehör

Täcklock  art 500958
Sockel  art 500959
Slutmotstånd  art 323408

Antennuttag TV+FM, Alcad

Antennuttag från Alcad i flera utföranden med olika
dämpning, t ex slututtag och genomgångsuttag.
För villa eller MATV-anläggningar.
Skruvanslutning av innerledaren. Frekvensområde 5-862 MHz.
Täcklock, sockel och slutmotstånd beställes separat.

Dämpning

T0BX-C
art 361689

T4BX-C
art 361690

T7BX-C
art 361691

Genomgång

slututtag

3,8 dB

2,8 dB

Avtappning

1 dB

4 dB

7 dB

Tillbehör

Levereras med täcklock och sockel
Slutmotstånd  art 323408

T10BX-C DKTComega

Dämpning

T10BX-C
art 361692

T13BX-C
art 361693

T16BX-C
art 361694

Genomgång

1,8 dB

0,9 dB

0,9 dB

Avtappning

10 dB

13 dB

16 dB

Antennuttag TV+FM, DKTComega

Antennuttag från DKTComega i utföranden med olika
dämpning. Skärmingsklass A.
Skruvanslutning av innerledaren. Frekvensområde 5-1000 MHz.
Levereras komplett med täcklock och sockel.
Färgkodade för lätt igenkänning.

Dämpning

BS 110
art 500960

BS 210
art 500961

BS 510
art 500978

Genomgång

slututtag

2,5 dB

1 dB

Avtappning

4 dB

10 dB

14,5 dB

Tillbehör

Täcklock  art 500958
Sockel  art 500959
Slutmotstånd  art 323408

BM200+lock

Antennuttag 5-2400 MHz, DC, Alcad

Antennuttag från Alcad med frekvensområde 5-2400 i båda
anslutningarna. DC-genomsläpp i en av anslutningarna.
och genomgången.
Skruvanslutning av innerledaren. IEC hane och IEC hona.
Täcklock, sockel och slutmotstånd beställes separat.

Dämpning

Z 301AX-C
art 361701

Genomgång

slututtag

Avtappning

3 dB ter/sat

Tillbehör

Slutmotstånd F-typ  art 362214

MM10-65X-C DKTComega

Antennuttag TV+FM+Satellit, DKTComega

Antennuttag med 3 utgångar för TV - radio - satellit.
Gemensam ingång 47-2200 MHz. Inbyggd diplexer som delar
upp satellitsignalen till egen utgång. DC-genomsläpp till LNB.
Levereras komplett med täcklock och sockel.

Dämpning

SAT FD6
art 500965

SAT FD7
art 500966

Genomgång

slututtag

2 dB ter, 3,5 dB sat

Avtappning

3 dB ter/sat

10 dB ter, 11 dB sat

Tillbehör

Täcklock 82 mm  art 500968
Sockel 82 mm  art 500969
Täcklock 76 mm  art 500970
Sockel 76 mm  art 500971
Slutmotstånd F-typ  art 362214

GAD 269

Antennuttag TV+FM+Satellit

Antennuttag med 3 utgångar för TV - radio - satellit.
Gemensam ingång 47-2200 MHz. Inbyggd diplexer som delar
upp satellitsignalen till egen utgång. DC-genomsläpp till LNB.
Täcklock och sockel beställes separat.

Dämpning

GAD 274
art 359984

Frekvens
område

TV 47-68, 254-862 MHz
Radio 87,5-230 MHz
Sat 950-2150 MHz
Retur DC-2150 MHz

Avtappning

TV 1,5 dB
Radio 2,5 dB
Sat 3,0 dB
Retur 2,0 dB

Levereras med täcklock och sockel

SAT FD9 SET

Antennuttag TV+FM+2xSatellit

Antennuttag med 4 utgångar för TV - radio - satellit - satellit.
Gemensam ingång 47-2150 MHz. Inbyggd diplexer som delar
upp satellitsignalen till egen utgång. Den andra F-anslutningen
kan användas för t ex twin tuner eller för retursignal.
Levereras komplett med täcklock och sockel.

SQC04

Dämpning

SQC04-A
 4dB
art 323661

SQC08-A
 8dB
art 323662

SQC12-A 12dB
art 323663

Genomgång

--

3,7-4,5 dB

2,1-2,9 dB

Avtappning Data

4 dB

7,5 dB

12,5 dB

Avtappning TV

5 dB

9 dB

13 dB

Avtappning FM

6,5 dB

10 dB

15 dB

Tillbehör

Levereras med täcklock
Sockel  art 323669

Multimediauttag Galvaniskt avskilda

Dämpning

SQC14-A
 14dB
art 323664

SQC16-A
16dB
art 323665

SQC20-A
20dB
art 323666

Genomgång

1,6-2,5 dB

1,4-1,8 dB

1,0-1,6 dB

Avtappning Data

15,5 dB

16,2 dB

20 dB

Avtappning TV

15 dB

17 dB

21 dB

Avtapping. FM

17 dB

19 dB

22 dB

Galvaniskt avskilda multimediauttag med klass-A skärmning
och anslutningarna nedåt.
Uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på skydd för person och
egendom. Utrustad med ModemSafe teknik som skyddar
känslig elektronik mot spänningspulser.
Separata portar för Data - TV - FM.
Levereras med täcklock. Sockel finns som tillval.
Godkända av ComHem.

MM10-65X-C DKTComega

Dämpning

MM4-65X-C
 4dB
art 361695

MM8-65X-C
 8dB
art 361696

MM10-65X-C
10dB
art 361697

Genomgång

--

2,5 dB

2,5 dB

Data

3,5 dB

8 dB

10 dB

TV

4,5 dB

8 dB

10 dB

FM

5,0 dB

8 dB

10 dB

Tillbehör

Levereras med täcklock och sockel

Multimediauttag TV+FM+Data, DKTComega

Dämpning

MM13-65X-C 13dB
art 361698

MM16-65X-C
16dB
art 361699

Genomgång

2,0 dB

1,7 dB

Data

13 dB

16 dB

TV

13 dB

16 dB

FM

13 dB

16 dB

Multimediauttag från DKTComega.
Separata portar för TV - FM - Data.
Skärmingsklass A.
Frekvensområde 5-1000 MHz.
Levereras komplett med täcklock och sockel.
Färgkodade för enkel igenkänning.

Gi 1-8
art 361731
Gi 1
art 361732

Frekvensområde 5-1000 MHz
F-anslutning

DKTComega Gi1-8 Galvanisk avskiljare

Gi 1-8 / Gi 1 Galvanisk avskiljare

Galvanisk avskiljare från DKTComega.
Gi 1 med genomgång och Gi 1-8 med en avtappare.

FM2 Galv avskiljare

FM 2
art 346503

Frekvensområde 5-1000 MHz
F-anslutning

FM 2 Galvanisk avskiljare

Galvanisk avskiljare 5-1000 MHz.

TRIS-1002AEN-kåpa
TRIS-1002AEN

TRIS 1002AEN
art 389134

Frekvensområde 5-1000 MHz
F-anslutning

TRIS-1002AEN Galvanisk avskiljare

Galvanisk avskiljare 5-1000 MHz. Levereras med kåpa.

FG 2HM

FG 2HM
art 323882

2-vägs. F-anslutning

FG 2HM Jordningsblock

Används för att skydda ansluten utrustning. 2-vägs.

Upp16

© BARCOM AB 2016