Banner 1400 Barcom
IPLoC - IP Link över Coax
IPLoC

IPLoC  art 511950

IEEE802.3az, 802.1p, MoCA 2.0
Upp till 400 Mpbs PHY länk
Upp till 70dB dämpning med stabil länk
Klarar 16 enheter i samma nät
Räckvidd 100m max
Support Windows OS, Linux OS, MAC OS
Mått 96x50x27 mm

Produktblad

IPLoC - IP Link över Coax, MoCA

IPLoC är en helt ny produkt för det moderna nättverket i hemmet med koax som
bärare av IP signal, MoCA.

Produkten som är utecklad av DKTComega gör att man slipper dra nätverks-
kablar då man utnyttjar befintlig koax som bärare av IP-signalen.

IPLoC är en push-on modul som sätts fast på antennuttaget och där enheterna
“förhandlar” med varandra och automatiskt skapar ett nätverk.

IPLoC - IP Link över Coax Push-on module
Upp03

© BARCOM AB 2016